Buffetcateraar

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie welke is weergegeven op deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan alle informatie welke is weergeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in typefouten worden voorbehouden. Wij trachten de informatie zo acueel en nauwkeurig als mogelijk te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade op welke manier dan ook welke is ontstaan door gebruik hiervan.

Verhuur

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke is geleden door gebruik van onze (verhuur)producten. Wij kunnen u desgewenst vragen een borgsom te betalen, u zult deze terug ontvangen zodra alle vermogensbestanddelen welke toebehoren aan Hapjes aan Huis in goede staat zijn ontvangen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Hapjes aan Huis B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hapjes aan Huis B.V.. Vermenigvuldiging in niet toegestaan zonder toestemming van Hapjes aan Huis B.V.

SluitenAkkoord